Sodra Estonia
To startpage
search
account_circle Login as close
Sodra Estonia Tegevusalad Metsa majandamine

Metsa majandamine

Sodra Eesti
Eestis haldab Södra Metsad OÜ üle 16 000 ha maad, millest 90% moodustab metsamaa.

Södral on pikaajaline vaade metsade majandamisel. Oleme vastutustundlikud metsaomanikud: istutamine, valgustus-, harvendus- ja uuendusraie on võrdselt olulised tegevused. Samuti tegeleme maaparandusega ettevõttele kuuluvatel kinnisasjadel.

Kui teil on maad, mida soovite SÖDRAle müüa, võtke ühendust: 

Sodra Estonia
Taavi Müllerson
Metsameister Telefon: +372 51 63 569
close

You can now choose which home page to display the next time you visit Södra from this device.