Sodra Estonia
To startpage
search
account_circle Login as close
Sodra Estonia Tegevusalad

Tegevusalad

Sodra Eesti
Södra Metsad OÜ on spetsialiseerunud metsamajandamisele, kuid ka paberipuidu ostmisele Pärnu ja Kunda puiduterminalides SÖDRA tselluloositehaste jaoks Rootsis.

Lisaks metsamajandamisele ja paberipuidu ostmisele rendib või müüb Södra Metsad OÜ ka põllumaad, omandab täiendavaid metsamaa kinnistuid ning teeb koostööd jahimeestega, tagades ettevõtte metsakinnistute jätkusuutlikkuse.

SÖDRA metsamaad majandatakse ja kasutatakse nii, et säiliks nende bioloogiline mitmekesisus, tootlikkus, vastupidavus, elujõud ja potentsiaal oluliste ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete funktsioonide täitmiseks.

Teeme koostööd erinevate metsakasvatus-, raie- ja transporditeenuste pakkujatega, kes tegutsevad vastavalt SÖDRA jätkusuutlikkuse poliitikale

Kui olete huvitatud paberipuidu müügist, võtke ühendust:

Sodra Estonia
Tõnis Mauer
Varumisjuht Telefon: +372 53 00 22 65
close

You can now choose which home page to display the next time you visit Södra from this device.