Sodra Estonia
To startpage
search
account_circle Login as close
Sodra Estonia Södra Eestis

Södra Eestis

Södra Eestis
Södra Metsad OÜ on üks suurimaid metsamajandajaid Eestis, hallates kokku enam kui 16 000 ha maad, millest üle 90% moodustab metsamaa.

SÖDRA tegutseb Eestis samadel põhimõtetel nagu emaettevõte Rootsis, kus enam kui 2,5 miljonil hektaril metsamaal on tagatud jätkusuutlik metsamajandamine. SÖDRA majandab metsi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud (FSC®) ja (PEFC ™) metsasertifitseerimisstandarditele ja ISO keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetele.

close

You can now choose which home page to display the next time you visit Södra from this device.