Bygningssystem
Til startsiden
account_circle Log ind som close
Danmark Bygningssystem Nyheder Fokus på energieffektivitet og bæredygtighed:

Fokus på energieffektivitet og bæredygtighed: Etageejendomme bygget i krydslamineret træ giver energi- og omkostningsbesparelser

CLT Södra

Ved planlægning og udvikling af etageejendomme står bygherren over for et spændende valg mellem byggematerialer. En løsning, som ikke alene er bæredygtig, men også forbundet med markante energibesparelser, er krydslamineret træ (CLT). Ved at vælge et skelet i CLT kan bidrage til et reduceret energiforbrug i bygninger og tage vigtige skridt imod en mere bæredygtig fremtid.

I dag, hvor bæredygtighed og energieffektivitet har høj prioritet, er det vigtigt for bygherrer at identificere muligheder for at mindske energiforbruget i projekter og samtidigt holde en høj standard, for så vidt angår kvaliteten og komforten. I den forbindelse er CLT en mulighed.

En af de mest bemærkelsesværdige fordele ved CLT er, at det har naturlige isoleringsegenskaber. CLT-elementer består af flere krydslimede lag, som skaber et stærkt og stabilt skelet, samtidigt med at de minimerer varmetabet. Den høje isoleringsevne bidrager til at holde indetemperaturen mere jævn og mindsker derved behovet for konstant opvarmning eller køling. Det kan mindske energiforbruget i etageejendomme betydeligt, og som en konsekvens heraf kan både bygherren og beboerne opnå væsentlige omkostningsbesparelser.

Etageejendommen Lagerkransen i Lund

Etageejendommen Lagerkransen i Lund er bygget med et skelet i CLT, hvilket har bidraget til mærkbare energimæssige fordele.

Bygningen har en dokumenteret gennemsnitlig emissionsværdi på 192 kg CO₂æ pr. m₂ etageareal eksklusive komplementære bygninger i hele dens livscyklus. Desuden viser det primære energiforbrug, at bygningen i gennemsnit forbruger 55,4 kWh energi pr. m₂ bruttoareal i brugsfasen. Der er således tale om mere end en halvering sammenlignet med gennemsnittet for bygninger, der almindeligvis varierer mellem 100 og 200 kWh, afhængigt at forskellige faktorer som for eksempel type af bygning og klimabetingelserne i regionen. Disse tal vidner om bygningens lave miljøpåvirkning og energieffektivitet, hvilket har været en medvirkende årsag til, at den er blevet guldcertificeret i det svenske Miljøbygningscertificeringssystem.

Til dette byggeri er der i alt blevet brugt 500 CLT-elementer, leveret på 23 lastbiler. Monteringen af dem tog tre til fire dage pr. etage. Wästbygg har været ansvarlig for udvikling af projektet.

Det er et vidnesbyrd om, at krydslamineret træ ikke alene gør det muligt at optimere energieffektiviteten, men også resulterer i en hurtigere og mere smidig byggeproces. Med præfabrikerede CLT-elementer kan projektet gennemføres på kortere tid end med traditionelle byggemetoder. Denne effektivitet betyder, at bygherren hurtigere kan færdiggøre sit projekt, og mindsker generne for beboerne og i næromgivelserne under byggefasen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at krydslamineret træ er en miljøvenlig løsning. Træ er en vedvarende ressource, og ved at vælge CLT bidrager bygherren til at mindske CO₂-udledningen fra andre byggematerialer. CLT er også genanvendeligt, og det kan de-monteres og opbygges et andet sted eller omdannes til andre produkter efter bygningens endte livsfase.

For bygherrer, der bestræber sig på at opfylde energieffektivitetsmål og samtidig fokuserer på bæredygtighed, er det hensigtsmæssigt at vælge krydslamineret træ som konstruktion i etageejendomme. CLT har en isoleringsevne, er effektivitet i byggeprocessen og miljøvenlige egenskaber, der gør det til en banebrydende løsning til at gøre bygninger energieffektive.

Ved at vælge krydslamineret træ kan bygherren ikke alene opnå et lavere energiforbrug og omkostningsbesparelser, men også bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Valget er enkelt - CLT er en innovativ og fremtidsorienteret løsning til at nå nye højder inden for energieffektivitet og bæredygtighed.

*I denne sammenhæng refererer "192 kg CO₂æ pr. m₂" til den gennemsnitlige mængde kuldioxid (CO₂) og andre drivhusgasser, der genereres pr. kvadratmeter etageareal eksklusive komplementære bygninger. CO₂-ækv står for "kuldioxidækvivalenter" og refererer til andre drivhusgasser som metan (CH₄) og kvælstofforilte (N₂O), der omregnes til en enhed, som er sammenlignelig med CO₂-udledning.

*Her refererer "55,4 kWh pr. m₂" til den gennemsnitlige primære anvendelse af energi per kvadratmeter bruttoareal i bygningen (BOA). BOA omfatter alle opvarmede arealer i bygningen og anvendes til at måle det samlede lukkede areal.

Vis alt indhold for emnet.

Emner: Buildsystem, Södra Building System

Relevante links

Nyheder

Emner: Buildsystem, Södra Building System

Udgivet:

close

Du kan nu vælge, hvilken startside der skal vises, næste gang du besøger Södra fra denne enhed.