Marknad TestNOD startsida
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Marknad TestNOD startsida Exp Inno Flex infosida 1

Exp Inno Flex infosida 1

På Södra har innovation en viktig roll. Vi vet att innovationer och affärsutveckling är nyckeln till ett företags långsiktiga konkurrenskraft. All vår forskning och utveckling grundas i hållbarhet. Därmed bidrar vi också till ett mer hållbart samhälle. Södra bedriver forskning och utveckling för att förbättra dagens produkter och processer samtidigt som betydande resurser satsas för att kunna placera nya och innovativa produkter på marknaden.

Södras innovationsarbete

Södras innovationsarbete bedrivs inom flera strategiska arenor: skog, trävaror, papper, textil, kemikalier och energi. Detta arbete drivs främst genom Södras affärsområde för Innovation tillsammans med övriga affärsområdena, men också i samarbete med kunder samt i externa nätverk med universitet, forskningsinstitut och företag längre fram i olika värdekedjor. 

Innovationsprojekten bidrar till att öka förädlingsgraden på skogliga produkter och att kommersialisera produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens alternativ. Flera projekt kan kopplas till Södras hållbarhetsmål för fossilfri produktion och fossilfria transporter. En större andel av utvecklingsresurserna satsas inom produkt- och processutveckling i syfte att stärka konkurrenskraften i dagens affärer. Resurseffektivitet är ett återkommande tema i många projekt vid sidan av produktprestanda som är särskilt viktigt för Södras kunder.

Södra har även en stiftelse för forskning, utveckling och utbildning vars uppgift är att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. 

text över vår banner

Ett citat som vil vill ser
Klok snubbe, Södra
okänd avdelning

Södra erbjuder ett brett spektrum av fiberbaserade massaprodukter för en mängd olika ändamål inom papper och textilier. Högre produktkvalitet och mer resurseffektiva fabriker har hög prioritet i utvecklingsarbetet.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.