phone local_post_office
Sodra Latvijā
Uz sākumlapu
account_circle Pieteikties kā close
Sodra Latvijā Darbības jomas Mežu apsaimniekošana

Mežu apsaimniekošana

Meža zemju iegāde
Sodra Latvia ir SODRA grupa uzņēmums, kas specializējas mežkopībā un nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu visā Latvijā.

SODRA aktīvi iesaistās Latvijas meža nozares attīstībā, ieviešot un izmantojot mūsdienīgas apsaimniekošanas metodes, kā arī ilggadīgu mežsaimniecības pieredzi.

SODRA grupas uzņēmumi Latvijā apsaimnieko 132 428 ha zemes īpašumu, no kuriem meža zeme ir 107 120 ha. Pamatā SODRA apsaimnieko savus īpašumus Latvijā, īstenojot efektīvu meža apsaimniekošanas stratēģiju, kuras pamatā ir pārdomāta mežsaimniecības attīstības plānošana ilgtermiņā – no meža atjaunošanas līdz koksnes realizācijai. Būtisks uzņēmuma stratēģijas virziens ir meža platību atjaunošana, paplašināšana un kvalitātes uzlabošana, veidojot augstvērtīgu nākotnes mežu. Ja tiek piedāvāts tirgū īpašums ar zemas kvalitātes mežiem un izcirtumiem, SODRA vienmēr cenšas novirzīt nozīmīgu daļu no saviem ieņēmumiem šo īpašumu iegādei, sakārtošanai un attīstībai.

Latvijā SODRA darbojas pēc tiem pašiem principiem, kā Zviedrijā, cenšoties panākt optimālu līdzsvaru starp augstu kvalitāti un adekvātām meža apsaimniekošanas izmaksām.

Sazinieties ar mums, ja vēlaties piedāvāt mežkopības pakalpojumus:

Portreti
Žanis Bacāns
Mežkopības vadītājs Tālrunis: +371 29279232
close

Tagad varat izvēlēties, kuru sākumlapu rādīt nākamreiz, kad apmeklēsiet Södra no šīs ierīces.