Version ett av kundportalen driftsattes i mars och är igång på utsedda pilotkunder. Under våren och försommaren har vi fått värdefull input och synpunkter till nästkommande version.

Nästa version kommer att driftsättas i samband med utrullningen av ett nytt affärssystem under kvartal ett 2020 och då kommer portalen börja att rullas ut på bred front.

Version två innehåller utökade funktioner kring kundspecifika rapporter, publicering av nyheter och aktiviteter, enklare inloggning, kopplingar mot affärssystemsinformation, ytterligare språk samt orderstatus och uppföljning.

Det är en viktig del av Södras strategi är att uppnå bättre digitala lösningar för kunderna. Under de närmaste två åren kommer vi till exempel att införa ett nytt affärssystem, förbättrad EDI-hantering, ny webbutik och kundportalen.