Obehandlad ytterpanel är för den som önskar ha sin fasad omålad eller som vill göra hela målarjobbet själv, från grundmålning till slutstrykning.

• Det är en högkvalitativ panel - samma råvara som våra målade paneler.

• Den är billigare i inköp. Totalkostnaden inkl målning och målningsarbete blir
dock högre.

• Du kan bestämma hur du vill behandla panelen vid ett senare tillfälle.

• Alla traditionella ytbehandlingar kan utföras.

Modeller och profiler

Grundmålning

Grundmåla före montering. För att få en heltäckande grundmålning bör alltid panelen grundmålas innan den monteras. Det kräver att du har plats under tak eller är säker på att vädrets makter är med dig då du ska grundmåla panelen.

Behandla ändträ med olja

Ändträet är panelens mest utsatta del. Det är därför extra viktigt att denna behandlas på rätt sätt. Allt ändträ skall grundoljas, grundmålas och därefter övermålas med helst två lager täckfärg.