Montering året runt, utan stress

En stor fördel med den målade ytterpanelen är att den går att montera året om, till skillnad från obehandlad panel. Den är både grund- och mellanstruken i fabrik, vilket gör den motståndskraftig mot väder och vind och det räcker att du utför slutstrykningen inom 12 månader från montering. Du kan alltså i lugn och ro både montera och slut måla när det passar dig.

Fabriksmålat ger perfekt resultat

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att välja en fabriksmålad ytterpanel från Södra vet du att du får en produkt som fått den bästa start man kan önska sig. Brädorna utsätts aldrig för väder och vind innan de går in i måleriet där de får sin ytbehandling under optimala förhållanden under noggrant kontrollerade former och helt i enlighet med färgtillverkarens instruktioner. Brädorna värms upp till den temperatur där färgen fäster bäst, exakt rätt färgmängd påförs och brädorna torkas ordentligt innan de slutligen paketeras och levereras till byggvaruhuset.

Återförsäljare

Målad ytterpanel är lagerförda eller beställningsvara på följande byggvarukedjor: 

Ytterpanel kan också finnas lagerförda eller som beställningsvara hos enskilda varuhus, som exempelvis K-rauta, BoList, Woody Bygghandel, XL Bygg m.fl. 

Valfrihet skapar möjligheter

Tillsammans med Sherwin-Williams har vi plockat ut de färger som svenska folket helst väljer till sina hus. Du har hela tolv olika färger och flera olika profiler att välja emellan för att skapa det uttryck du letar efter för ditt hus. Panelerna finns i grundmålat utförande, eller kulörmålade, vilket innebär att de är både grund- och mellanstrukna.

När färgen är vald, är det dags att välja profil och dimension på ytterpanelen. Panelerna finns i ett flera olika fasta längder för att du ska kunna få exakt så mycket som du behöver. Mindre spill bidrar också till en bättre totalekonomi i projektet. När du har valt färg, profil och dimension, räknar du ut vilken mängd och vilka längder som behövs och lägger en beställning via din byggvaruhandlare. I listorna som finns länkade nedan kan du själv filtrera och se våra olika panelmodeller och kulörer.

 

Slutbehandling av målad ytterpanel

Södra arbetar med Sherwin-Williams en av världens mest välrenommerade färgtillverkare för leverans av färg- och målningsexpertis till våra träprodukter. Ytterpanelen är grundmålad (märkt med G på varje bräda) eller grund- och mellanstruken (märkt med GM) med färgprodukter speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och som uppfyller gällande Europastandarder (EN-normer). Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg skall ej användas!

Målningsanvisning

1 Den grundmålade panelen (G) skall strykas med täckfärg minst två gånger. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader. Mellanstruken panel (GM) behöver endast en slutstrykning, gärna så snart som möjligt men senast inom 12 månader efter montering.
2 Målningen skall ske på rent, fast och målningstorrt virke (max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
3 Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
4 För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
5 Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.
6 Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.