Hur ser du på utvecklingen med att bygga i trä?
 Jag tror att träbyggnation kommer komma stort. Dels därför att det är tajt i betongindustrin med långa väntetider men även för att det ur ett hållbarhetsperspektiv är nödvändigt, och vi har resurserna i Sverige.

Vad är det för skillnad att skissa på ett hus i trä och på ett i betong?
 Det är inte någon skillnad i ritningsdetaljering men det är en förutsättning man måste veta från början när man systematiserar huset eftersom dimensioner och spann och vissa mått påverkar. Det är alltså inte helt lätt att ta ett betongritat hus och konvertera över det.

Vad ser du för utmaningar med att bygga högt i trä?
 Arkitetoniskt ser jag inga alls. Men konstruktiva ser jag några som behöver utvecklas och läras, och där behöver vi som arkitekter samarbeta med konstruktörer och leverantörer för att vara lyhörda i ett tidigt skede.

Vilka möjligheter ser du?
 Det hade varit häftigt om Sverige hade kunnat sätta sig på kartan med ett riktigt högt träbyggnadshus. Sedan pratar vi konstruktion, men även om syftet att se utanpå att det är ett trä kanske det inte lika viktigt att skylta med det, men jag tror ändå det är initialt. Att vi ska skryta med våra träbyggnationer.

Hur tror du Södra kan bidra i detta arbete?
 Dels med att vara lyhörda och ha en utvecklingsavdelning som jobbar med marknaden och de lösningar som måste fram. Ni behöver vara lokala och jobba med de som finns runt omkring. Men ni kan även fylla en stor funktion när det handlar om produktutveckling. Att hitta produkter som fungerar i vårt klimat.