Planen hjälper dig att formulera ditt eget övergripande mål med ditt skogsägande och handlingsplanen för att nå dit. Varje åtgärd planeras in vid rätt tidpunkt för att maximera möjligheterna med din fastighet. Den gröna skogsbruksplanen blir ditt bästa beslutsunderlag för en bra och effektiv skogsskötsel, naturvård och ekonomi på din fastighet.

Vad innehåller Södras gröna skogsbruksplan?

  • Sammanställning över skogstillståndet
  • Detaljerad beskrivning av enskilda avdelningar
  • Kartor
  • Pålitliga tillväxtprognoser, utarbetade vid SLU
  • Målklassning som kombinerar produktionsmål och naturvård
  • Blå målklassning

Skogsbruksplanen levereras och läggs upp på www.sodra.com under Min Skogsgård/Skogsbruksplan, där du också kan uppdatera den allteftersom du genomför egna skötselåtgärder i skogen. När du beställer skogsbruksplanen får du också en vädertålig karta med avdelningsbeskrivningar, samt Södras handbok för skogsskötsel: Så sköter Södra skog. En genomgång av planen ingår, för att säkerställa att den är aktuell och därmed ett fortsatt bra beslutsunderlag i ditt skogsbruk.

Skogsbrukare är skyldiga att möta både ett produktionsmål och ett miljömål. Det innebär att du ska klara avverkningar, skogsvård och återväxt så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga bibehålls. Samtidigt ska du klara den biologiska mångfalden. Södras gröna skogsbruksplan inkluderar även dessa utmaningar.

Dina mål styr utformningen

Södras gröna skogsbruksplan ger en detaljerad beskrivning av hur din skog ser ut vad gäller exempelvis virkesförråd, sammansättning av trädslag och ålder. Innan fältarbetet påbörjas har du och planläggaren en dialog utifrån de mål du har satt upp. Ni diskuterar sedan igenom de förslag till indelning, målklassning och åtgärder som ingår, så att du kan ställa frågor och framföra dina tankar innan planen fastställs. Vid leverans får du ytterligare rådgivning.

Pris på skogliga tjänster

Hur mycket kostar en tjänst? Svaret är att det beror på många faktorer, men i vår prislista kan du se ungefär hur mycket det kan kosta. En detaljerad beräkning kan du få från våra skogsinspektorer.