Vi erbjuder tre tjänster inom skogsekonomi:

  • Ägarskifte som bygger på långsiktig planering och strukturerade samtal med nuvarande och blivande ägare för att hitta en bra lösning för alla inblandade.
  • Fastighetsvärdering som innebär en marknadsvärdering av hela fastigheten med skogsmark, jordbruksmark och byggnader.
  • Kassaflödesanalys är ett viktigt verktyg för långsiktig budget och planering.

Läs mer om de specifika skogsekonomiska tjänsterna här:
Ägarskifte
Fastighetsvärdering
Kassaflödesanalys