Vad innebär det att göra en skogscertifiering?

Du som skogsägare skriver under ett avtal där du åtar dig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att du ska:

 • Upprätta och följa en grön skogsbruksplan
 • Avsätta minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård
 • Inte avverka skog med höga naturvärden
 • Enbart anlita certifierade entreprenörer
 • Dokumentera dina åtgärder i skogen
 • Enbart använda Merit Forest WG för att bekämpa snytbagge
 • Använda bioolja till motorsågens kedja, samt i eventuell skotare/skördare
 • Maximalt nyanlägga 5 procent av arealen med främmande träslag
 • Lämna generell hänsyn vid alla åtgärder
 • Värna löv i landskapet
 • Följa lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden gällande skogsbruk

Regelbundna kontroller i alla led

Södra har egna processer som säkerställer att virket kommer från certifierat skogsbruk. Vi har en spårbarhetscertifiering som innebär är vi genom kontroll av dokument kan följa virkets väg tillbaka till skogen. Vi anlitar enbart PEFC™-certifierade entreprenörer med utbildning i grönt körkort. PEFC™ är det skogscertifieringssystem som ställer störst krav på avverkningsentreprenörerna. En gång om året görs stickprovskontroller av våra egna skogsrevisorer.

Relaterade dokument

description Södras skogscertifiering.pdf PDF 1,91 MB