Kostnad

Grundpriset är 6 000 kronor plus moms för en kassaflödesanalys (ett huvudalternativ).

Mer omfattande simulering av olika alternativ kan göras vid behov mot timdebitering.

Ett huvudalternativ arbetas fram utifrån dina mål, avverkningspotential, andel egen finansiering, lån, sidoinkomster, egen arbetsinsats etc.

I tjänsten kassaflöde ingår:

  • Startsamtal där vi diskuterar och fastslår upplägget och hämtar in grundläggande uppgifter.
  • Dokumentation med tabeller och diagram över kostnader, intäkter, lånens utveckling samt skatteutfall över en tioårsperiod, nedbrutet årsvis.
  • Genomgång av resultatet.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.