Den digitala rådgivningen innebär samma sak som rådgivning i ett fysiskt möte. Du och skogsinspektorn kan dela information på skärmarna så att alla deltagarna ser samma bild under diskussionen, precis som om ni suttit bredvid varandra. Fördelen är att du kan befinna dig var som helst i världen och behöver inte vara på plats på din fastighet.

De digitala mötena varar upp till en timme och vi erbjuder följande rådgivningsområden:

  • Ny som skogsägare – information och diskussion kring mål och möjligheter i ditt skogsägande och kring Södras erbjudande
  • Genomgång av din skogsbruksplan – diskussion om din målsättning, dagens skogstillstånd, skötselbehov och potential på kort och lång sikt
  • Genomgång av åtgärdsförslag – Södras skogsinspektor besöker först din fastighet och gör en sammanställning över relevanta skogsbruksåtgärder i just din skog. Summeringen görs i ett åtgärdsförslag som ni tillsammans går igenom och diskuterar.

 

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.