I vår ägarskiftesrådgivning involverar vi både nuvarande och blivande ägare, tillsammans med en skogsekonom och en skogsinspektor för att tillsammans genomföra strukturerade samtal och en långsiktig planering för bägge parter. Vi tar hänsyn till och ger råd kring både skogliga, ekonomiska och juridiska aspekter. Det inledande samtalet är kostnadsfritt.

I tjänsten ägarskifte ingår:

  • Startsamtal där processen kring ägarskiftet diskuteras.
  • Rådgivningssamtal efter behov tillsammans med skogsekonom och skogsinspektor
  • Skoglig rådgivning genom åtgärdsförslag som utgår från skogsbruksplanen.
  • Ekonomisk rådgivning efter fastighetsvärdering och kassaflödesanalys.
  • Juridisk rådgivning kring val av överlåtelseform och upprättande av avtal.

Intresseanmälan

Fyll i dina dina kontaktuppgifter och vilken eller vilka tjänster du är intresserad av. Vi kontaktar dig så snart vi kan och berättar vad vi kan göra för just dig och din skog.

Jag vill bli kontaktad... *
Angående skogstjänsten/erna *

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.