Miljön – och därmed alla – vinner på ett ansvarsfullt skogsbruk. Södra premierar skogsbruk med uttalad miljöhänsyn genom att betala extra premie på certifierat virket vid leverans. Certifieringspremien gäller samtliga sortiment, utom för bränslesortimenten grot. Efterfrågan på certifierat virke har ökat stadigt i takt med miljöengagemanget hos både privatpersoner och företag. 

Vad innebär skogscertifiering?

Du som skogsägare skriver under ett avtal där du åtar dig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att du ska:

  • Upprätta och följa en grön skogsbruksplan
  • Avsätta minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård
  • Inte avverka skog med höga naturvärden
  • Enbart anlita certifierade entreprenörer
  • Dokumentera dina åtgärder i skogen
  • Vara restriktiv med användningen av främmande träslag
  • Lämna generell hänsyn vid alla åtgärder
  • Värna löv i landskapet
  • Följa lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden gällande skogsbruk

Regelbundna kontroller i alla led

Södra har egna processer som säkerställer att virket kommer från certifierat skogsbruk. Vi har en spårbarhetscertifiering som innebär är vi genom kontroll av dokument kan följa virkets väg tillbaka till skogen. Vi anlitar enbart PEFC™-certifierade entreprenörer med utbildning i grönt körkort. PEFC™ är det skogscertifieringssystem som ställer störst krav på avverkningsentreprenörerna. En gång om året görs stickprovskontroller av våra egna skogsrevisorer.

Dokument om certifiering

Du som är medlem i Södra och har certifierat din skog hittar checklistor och dokument under menyn Min skogsgård i inloggat läge.

Mer information om att certifiera din skog (inloggning krävs)

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.