Skogsägarappen gör det möjligt för användaren att under pågående inventering i skogen själv registrera var vindfällena ligger, eller var insektsangrepp skett. Tack vare GPS-stöd blir uppgifterna registrerade både snabbt och exakt. Det bildas ett nytt kartskikt i appen och direkt efter registrering via appen finns informationen också tillgänglig i karttjänsten under Mina sidor på Södras webb. Där kan du också redigera i kartskikten. Informationen uppdateras automatiskt även i fältpersonalens system, vilket underlättar vid kommunikation mellan dig och din skogsinspektor. 

Att få bort vindfällen och insektsskadade träd från skogen snabbt är viktigt både för att rädda eventuellt virkesvärde och för att undvika en ökning av granbarkborrepopulationen och därmed risken för eskalerade insektsskador i skogen. 

Använd informationen även utan internettäckning

När din smartphone eller surfplatta är uppkopplad mot internet kan du ladda ner din fastighetskarta med fastighetsgränser. De flesta enheter kan också visa skogbruksplanen direkt i appen. Informationen kan sedan användas på platser där det inte finns tillgång till internet.

Om du har en inbyggd GPS kan du se på kartan var någonstans du befinner dig på fastigheten. Det gör det exempelvis lätt att hitta gränsmarkeringar. Däremot bör du inte använda GPS:en för att sätta ut nya gränsmarkeringar, eftersom felmarginalen hos GPS:en normalt är några meter.

Ladda hem appen gratis

Appen är anpassad för iPhone och Android och laddas hem från Appstore, respektive Google play. För att använda appen använder du samma inloggningsuppgifter som till Min skogsgård här på webben.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare
account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.