Tillsammans med dig lägger vi upp en plan för vilka skötselåtgärder som behövs för att nå dina mål de närmaste tre åren och säkerställer att dessa åtgärder utförs samt att din skog får en årlig översyn. Tryggt och enkelt.

Med Södras skogsgårdsavtal försäkrar du dig om att skogen och fastigheten sköts på ett professionellt sätt utifrån ditt mål med skogsbruket. Målsättningen formuleras i ett samtal mellan dig och Södras skogsinspektor då avtalet tecknas. Via den treåriga åtgärdsplanen får du god överblick över vad som ska göras i skogen. Varje år redovisas allt som gjorts under året, inklusive ekonomiskt utfall. Södra dokumenterar dessutom allt som görs och ajourhåller skogsbruksplanen  – ordning och reda.

Södras skogsgårdsavtal grundkoncept

 • En treårig åtgärdsplan baserad på din målsättning, skogsbruksplanen och fastighetens samlade skötselbehov. Åtgärdsplanen beslutas i samråd mellan dig och Södra.
 • Ett helhetsåtagande för hela skogsgården som även inkluderar vägar och diken med mera.
 • Södra ansvarar för att alla beslutade åtgärder utförs på rätt sätt och i rätt tid.
 • Årlig tillsyn av fastighetens tillstånd och skötselbehov.
 • Årlig redovisning av åtgärder och ekonomi.
 • Storlekspremier beräknas på avtalsperiodens totala avverkningsvolym.
 • Komplett ajourhållning av skogsbruksplanen efter genomförda åtgärder och framskrivning av tillväxten.

TILLÄGGSTJÄNSTER

 • Fördjupad myndighetskontakt, till exempel vid kraftledningsärenden eller reservatsbildningar.
 • Representera skogsägaren i sammanhang som rör fastigheten.
 • Utökad skogsekonomisk rådgivning.
 • Utökade analyser och prognoser av skogsbruket på kort och lång sikt.
 • Översyn av rågångar.

Vad krävs för att kunna teckna ett skogsgårdsavtal?

Du behöver en uppdaterad skogsbruksplan som godkänns av Södra. Avtalet innebär att Södra utför alla åtgärder under avtalstiden, med undantag för viss självverksamhet, samt att allt virke säljs till Södra.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare

Relaterat material

account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.