Vår planteringstjänst innehåller

  • Plantor behandlade mot insektsskador  
  • Garanti om minst 90 procent överlevnad en månad efter plantering
  • Avvikelse högst +/- 300 plantor per hektar där det är lämpligt och möjligt att plantera det beställda antalet  
  • Markberedning

Du har möjlighet att välja förädlade plantor med extra hög tillväxt. Södraplantan ger upp till 15% högre tillväxt än lokalt material och Södras elitstickling upp till 25% högre tillväxt.

Vi rekommenderar alltid markberedning om inte markförhållandena gör det olämpligt, eller om arealen är liten.

Tilläggstjänster

Du har också möjlighet att beställa till tjänster för att skydda din nyplanterade skog ännu bättre. Vi genomför vid önskemål efterbehandling mot snytbagge året efter plantering för att minska skaderisken, liksom viltbehandling på hösten för att skydda toppskottet mot betning av rådjur och älg.

Du kan lita på resultatet – vi har garanti på utfört arbete

Det ska märkas att arbetet och materialet är av god kvalitet när du anlitar Södra.  Södra garanterar 90% överlevnad efter en månad. Understiger överlevnaden 90% ersätter Södra utgångna plantor då vi kan påvisa att plantorna hanterats fel av Södra, har varit felaktiga från plantskolan eller då planteringen utförts på ett felaktigt sätt. 

Självklart följer vi FSC® och PEFC™-standard för arbetets utförande.

När planteringen är genomförd får du en digital återrapport av utförda åtgärder när du är inloggad på Min skogsgård.

Garanti för bra resultat

Vi genomför våra tjänster med ansvar och kvalitet. På många tjänster lämnar vi en speciell garanti. Om du ändå inte skulle känna dig nöjd kan du göra en reklamation. 

Reklamation skogliga tjänster

Intresseanmälan

Fyll i dina dina kontaktuppgifter och vilken eller vilka tjänster du är intresserad av. Vi kontaktar dig så snart vi kan och berättar vad vi kan göra för just dig och din skog.

Jag vill bli kontaktad... *
Angående skogstjänsten/erna *

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare