Mötena kommer att äga rum i oktober och november.

Läs mer om ägardialogen här.