om bilden

Tidigare har det varit svårt att flytta pengar mellan olika personers medlemskonton. Nu kan du enkelt göra det via mobil eller surfplatta.

I januari lanserades en ny digital plattform för hantering av medlemmarnas pengar i Södra och andra utbetalningar från föreningen. Kopplat till detta uppdaterades e-tjänsten Mina Konton. Med den har du nu på ett enkelt och smidigt sätt under Min Skogsgård på www.sodra.com/skog åtkomst till och kan se alla dina konton i Södra och vilka transaktioner som har gjorts. Där kan du själv, när det passar dig, enkelt göra uttag från ditt medlemskonto eller öppna nytt sparande i form av olika fasträntekonton.

– Vi ser att medlemmarna har kommit igång och börjat använda de nya funktionerna i Mina
Konton och det känns roligt att det finns en efterfrågan av våra nya digitala lösningar, säger Gustav Tibblin, medlemschef i Södra.

– Driftsättningen av funktionerna har gått bra. Vi börjar också få in förslag på förbättringar, och vi jobbar fortlöpande för en ännu bättre upplevelse av tjänsten, säger Axel Hjelmer chef för
Södras medlemsservice.

FÖRUTSÄTTNING FÖR NYA TJÄNSTER

Bytet av det bakomliggande kapitalsystemet är en viktig förutsättning för utveckling av framtida ekonomiska tjänster för Södras medlemmar.

– Uppdateringen av e-tjänsten Mina Konton var bara början. Nu går vi vidare på nya funktioner och förenklingar, berättar Gustav Tibblin.

– Vi vill göra det enklare för medlemmarna att ha kontroll på pengarna från vinstutdelningen
och kommer därför att genomföra ett par förändringar kopplade till den, förklarar Aron Olbers, affärsutvecklare på Södra.

FÖRÄNDRINGARNA I KORTHET

• Utdelning på insatskapitalet blir helt individuell oavsett om du/ni har utsett en ekonomisk företrädare för gården eller inte.

• Efterlikviden, som är momspliktig, kommer som tidigare att gå direkt till den som mottagit
avverkningslikviden.

• I och med att du själv nu kan göra uttag ur Södra så sätts alla pengar från efterlikvid och
insatsränta nu in på ditt medlemskonto. Sen bestämmer du själv när du vill ta ut pengar.

STÖRST FÖRÄNDRING FÖR SAMÄGANDE MEDLEMMAR

De medlemmar som äger skogsfastigheter tillsammans med andra har ofta en inställning där
räntan på insatserna har gått till en person.  Det ändras nu så att dessa pengar sätts in på varje
delägares medlemskonto.

– Det är viktigt att vi är tydliga med varifrån pengarna kommer och av vilket skäl de hamnat
på vilket konto. Tidigare har det varit svårt att flytta pengar mellan olika personers konton. Så är det inte längre. Vill du föra över pengar till någon annan delägare kan du nu göra det med mobilen eller surfplattan, säger Aron Olbers.

De medlemspengar som en gång har lämnat Södra går inte att sätta in i Södra igen. Det är ett
skäl till att vinstutdelningen nu sätts in på ditt medlemskonto i Södra. Sen bestämmer du själv
vad som passar bäst för just dig.

– Pengarna förs till ditt medlemskonto och du väljer själv när du vill ta ut dem. Om du kan avvara pengarna en tid så kan du få bättre förräntning genom att öppna ett fasträntekonto i Södra och föra över pengarna dit, förklarar Axel Hjelmer.

mer information

I samband med årsbeskedet medföljde ett brev om de förändringar som genomförts i e-tjänsten Mina Konton tack vare det nya kapitalsystemet.

Är du intresserad av att läsa mer om nyheterna när det gäller din Södraekonomi har vi samlat information om detta här på webben. Läs mer här. 

Läs mer om styrelsens förslag till vinstutdelning här. 

STÖRRE TRANSPARENS

För att det ska bli ännu enklare för dig att ha koll på din Södraekonomi kommer de olika formerna av vinstutdelning att hållas isär från och med redovisningen av vinstutdelningen för 2018. Den utdelning som hänger samman med dina virkesaffärer, det vill säga efterlikviden, och de pengar som hänger ihop med ditt individuella medlemskap, det vill säga insatserna, kommer att redovisas var för sig i den vinstutdelningsavisering som kommer i brevlådan i början av juni, berättar Aron Olbers.

– Vi vill öka transparensen och ge dig bättre kontroll över dina Södrapengar. Den här individuella uppdelningen av medlemmens medel i Södra är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna bygga nya digitala tjänster även framåt.

– Det nya sättet att tydligt redovisa utdelningens ursprung kommer att underlätta för medlemmarna när det är dags att deklarera. Av det skälet kommer vi så småningom även att se över utformningen av årsbeskeden, säger Axel Hjelmer.