– Vi tar bland annat upp frågor om hur vi ska jobba för att så effektivt som möjligt minska
skadorna som granbarkborren orsakar, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare i Södra och Södras representant i den regionala skogsskyddsgruppen
som utgör projektets styrgrupp.

Den regionala skogsskyddsgruppen har varit involverad i beslutet om att införa ett bekämpningsområde för granbarkborren och dess utbredning.

Med största sannolikhet tas i februari ett beslut om införande av ett bekämpningsområde i delar av Götaland av generaldirektören för Skogsstyrelsen.
– Från och med 1 april skärps då reglerna för hur mycket skadad skog som skogsägaren får
lämna kvar i skogen – från normalt 5 kubikmeter per hektar till maximalt 3 kubikmeter per hektar. Införandet av bekämpningsområde ger även Skogsstyrelsen möjlighet att tvinga skogsägare att hugga ner och transportera bort granbarkborreskadade träd från skogen, säger Henrik Holmberg.

Att införa ett bekämpningsområde för granbarkborre innebär också ett starkt signalvärde,
menar Henrik Holmberg.
– Förutom att det blir tydligt för alla skogsägare hur allvarligt läget faktiskt är, kommer det även att påverka Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens egna organisationer, exempelvis när det gäller kravet på samråd om upparbetning av skadad skog i nyckelbiotoper, naturreservat och biotopskydd.

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog