om bilden

Årsmötet är ett tillfälle för dig som medlem att tala med och ställa frågor till styrelse och ledning. Missa inte det. Bilden är från årsmöte i Ljungby 2018. 

På Södras årsmöten informerar representanter från styrelse och ledning om föregående års resultat, styrelsens förslag till vinstdelning samt vad som hänt inom företaget under det gångna året. Den lokala organisationen och skogsbruksområdets förtroendevalda berättar om både den skogliga verksamheten och medlemsverksamheten föregående och innevarande år.

TILLFÄLLE TILL DIALOG

– Södras årsmöten är ett tillfälle till dialog mellan Södras styrelse, ledning, verksamhetspersonal, förtroendevalda och medlemmarna. Så kom och delta. Engagerade medlemmar är nyckeln till framgång för ett medlemsägt företag, säger Södras medlemschef Gustav Tibblin.

Medlemmar som har sin skogsfastighet inom skogsbruksområdet är röstberättigade vid det lokala årsmötet. På årsmötet väljer medlemmarna förtroenderåd och valberedning samt vilka personer som ska representera dem på stämman som är Södras högsta beslutande organ.

På årsmötet behandlas även eventuella motioner som medlemmar har skickat in.

Omkring två veckor före årsmötet landar inbjudan till mötet i din brevlåda. Tillsammans med inbjudan får du skriften Årsrapport som ger dig en sammanfattning av resultatet och verksamheten under 2018. Genom att läsa Årsrapporten kan du förbereda dig inför årsmötet. Kanske kommer du då på några frågor som du vill ställa till styrelse- och ledningsrepresentanten.

Information om när och var just ditt årsmöte hålls hittar du även här på webben. Läs mer här.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare