Många granar blev utsatta för stor stress under 2018 på grund av den extremt varma och torra sommaren. Men hur mår de nu?
– Om granarna har återhämtat sig från förra årets torksstress vet varken vi eller forskarna. Hittills i höst och vinter har vi haft ganska lite nederbörd vilket påverkar den redan låga grundvattennivån. Den påverkar i sin tur granarnas vitalitet. Om inte det blir en mycket regnig vår kan vi misstänka att granarna kommer att vara i dåligt skick när det är dags för granbarkborren att svärma, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörutvecklare på Södra.

Bedömningen är alltså att vi kan förvänta oss ganska omfattande granbarkborreskador efter svärmningen i vår, kanske i nivå med skadeomfattningen under hela 2018.

Hur stora skador kan vi då vänta oss under resten av 2019?
– Det är mycket osäkert just nu. Får vi en varm och torr sommar kommer en ny generation granbarkborrar att ge sig på skogen och skadorna kan bli mycket omfattande. Blir sommaren däremot kall och regnig kan skadorna begränsas till de som uppkommer vid vårens svärmning, säger Henrik Holmberg.
– Oavsett hur sommarvädret blir får vi räkna med att de närmaste åren jobba med granbarkborreskador i en större omfattning än vad som är normalt.

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog