Bakgrunden till överenskommelsen är den omfattande kritik som framförts av ägare till framförallt småskalig vattenkraft om hur myndigheterna hanterat processer om krav på utrivning av dammar och miljötillstånd på ägarens bekostnad.

LRF har tillsammans med Södra och regionala vattenkraftföreningar drivit opinion och pekat på rättsosäkerheten och den felaktiga tolkningen av EU-direktivet.

Nya anläggningar ska ha moderna miljötillstånd. Under en tjugoårsperiod omprövas vattenkraftverk på ägarens initiativ. Fram till dess krävs inga moderna miljötillstånd. En fond som i första hand finansieras av de större kraftföretagen inrättas. Därifrån kan medel sökas vid en omprövning.

Noterbart är att om en verksamhet bedrivs med stöd av urminnes hävd, privilegiebrev eller annan äldre s.k. särskild rättighet, ska den rättigheten anses ha tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Det torde även gälla dammar som tillkommit längre tillbaka men utan befintlig vattenkraftproduktion. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

– Överenskommelsen är en seger för berörda fastighetsägare och de organisationer till exempel LRF och Södra som stöttat opinionen till följd av havererade rättsprocesser kring den småskaliga vattenkraften. Inte minst strider de mot grundlagens egendomsskydd, säger Mats Blomberg, Södras näringspolitiske samordnare som engagerat sig i frågan.

Överenskommelsen ger rådrum för många vattenkraftägare men även för ägare av vanliga dammar utan kraftproduktion men med stort miljö- och kulturvärde.
– Nu är det upp till bevis. Myndigheterna bör dra tillbaka sina förelägganden och i stället inleda en bred dialog med berörda fastighetsägare, säger Mats Blomberg.