Ögonviveln är en känd skadegörare som främst ger sig ut på färska hyggen där den angriper barren på de nysatta plantorna. Alla barr på plantan kan bli uppätna, men eftersom skalbaggen inte ger sig på vare sig bark eller knoppar så brukar inte plantan dö. Oftast kommer plantan igång igen nästa år, men med reducerad kraft. Angreppens omfattning har ökat på senare år och enstaka objekt har flera tusen drabbade plantor.

På äldre hyggen finns det risk för angrepp av svarta bastborren. Den äter barken på plantans rötter, vilket kan ge så allvarliga skador att plantan dör. Eftersom angreppen sker under jord kan de vara svåra att se. För att undvika skador är det viktigt att markbereda och plantera så tidigt som möjligt efter avverkning. I Södras område finns måttliga skador på nyplanterade plantor ute i skogen, men inga större avgångar är konstaterade.

De insekticider som tidigare användes för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp gav ett bra skydd även för angrepp av ögonvivel och ett visst skydd mot angrepp av svarta bastborren. Däremot ger inte de mekaniska plantskydden mot snytbagge något skydd för angrepp varken av ögonviveln eller svarta bastborren.

 
Ögonviveln äter barren på nysatta plantor, men plantorna klarar sig oftast. Foto: Vitezslav Manek. Svarta bastborren äter barken på plantans rötter, vilket kan leda till att plantan dör. Foto: Vitezslav Manek.