– Det gäller att hitta kostnadseffektiva metoder för kvalitetsskötsel. Till det här försöket har Södras forskningsstiftelse bidragit med pengar, säger Jens Peter Skovsgaard.

I försöken testas fem olika metoder:

  • Ogallrad kontroll. Ingen röjning, ingen gallring, ingen kvistning eller andra ingrepp någon gång under försöket.
  • Klassisk stark gallring nedifrån.
  • Punktgallring enbart av förvalda potentiella huvudstammar.
  • Stark gallring kombinerad med tidig hög stamkvistning av huvudträd. Efter första ingreppet lämnades endast 600 träd per hektar.
  • Försenad gallring.

Alla skötselåtgärder upprepas två gånger. Dessutom undersöks varianter som gallring före stamkvistning eller stamkvistning före gallring.

Målet med den hårda gallringen tillsammans med tidig hög stamkvistning är att frigöra och utnyttja den fulla tillväxtpotentialen och snabbt förbättra träets kvalitet.
– Tillväxten kulminerar tidigt och då ska man också gallra tidigt för att utnyttja toppen av tillväxten. Vilken metod som är bäst återstår att se. Mycket talar för den hårda, punktvisa gallringen, säger Jens Peter Skovsgaard.