Många undrar nu hur skadorna kommer att utvecklas under säsongen och vilken omfattning angreppen kommer att få under 2019? Södra anser att det är för tidigt att göra någon bedömning eftersom vi inte har någon sammanställning av skadorna hittills i år och vi heller inte vet hur vädret kommer att bli den resterande delen av sommaren. I slutet av augusti kommer vi att göra en skadeinventering i hela Götaland på över 250 fastigheter  och då får vi en första indikation på storleksordningen av årets skador.

Mer information om granbarkborrar:

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare, Granbarkborre