Södra Skog är mitt uppe i ett arbete med att utveckla administrationen och gå över till ett nytt affärssystem. Det är ett arbete som görs för att vi ska kunna erbjuda modernare och bättre fungerande tjänster för dig som skogsägare. Som en del i det här arbetet ändras bland annat vårt sätt att teckna olika former av avtal. Detta kommer att innebära att ditt certifieringsavtal behöver  signeras om.

Arbetet kommer att påbörjas under senare delen av hösten 2019 och du som har ett certifieringsavtal med Södra kommer att få information skickad till dig. Du kommer att erbjudas olika möjligheter för att signera om ditt avtal. Det kan ske digitalt genom att du får ett e-postmeddelande eller ett sms som du går in i och gör signeringen med hjälp av mobilt bank-Id. Det kommer även att finnas möjlighet att signera via pappersavtal eller direkt med din inspektor. Det som skiljer sig mot nuvarande avtal är att alla delägarna i en fastighet nu signerar sitt individuella certifieringsavtal.

I samband med att du signerar om ditt certifieringsavtal så kommer vi också att be dig ägna några minuter åt Södras information om skogscertifieringen och vilka krav den ställer på dig som skogsägare. Mer information om detta kommer under hösten.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare