Trädplanta
Viltdemohägn i Hulthorva.

Med våra viltdemohägn och referensytor vill vi medverka till ökad kunskap om viltets påverkan på skogen, markägare, jägare samt övriga intresserade av skogsproduktion, biologisk mångfald och klimatnytta. Genom viltdemohägnen har vi möjlighet att på ett pedagogiskt och visuellt sätt visa på olika klövviltsbetes påverkan över tid.

I sommar bjuder vi in till besök på tre olika hägn i Alvesta, Hultsfreds och Bengtsfors kommun. Ni kan välja att åka dit oanmälda eller kontakta respektive kontaktperson nedan för mer information.

VILTDEMOHÄGN ATT BESÖKA I SOMMAR:

 • Lindhult 1:3, Alvesta kommun, cirka 1 mil väster om Lammhult,
  Koordinater Sweref 6333970–468425
  Kontaktperson: Jörgen Björnberg, 070-799 24 13

 • Stora Aby 3:11, Hultsfreds kommun, 8 km sydost Målilla.
  Koordinater Sweref 6356587-553970
  Kontaktperson: Thomas Johansson. 070-524 83 68

 • Hökhult 1:24, Bengtsfors kommun, nordväst Bengtsfors.
  Koordinater Sweref 6553693–331606
  Kontaktperson: Erik Sandberg. 070–2739442

FORTSATTA SATSNINGAR
Vår erfarenhet av viltdemogårdar och tillhörande slingor är mycket goda. Syftet med dessa är att vara en naturlig mötesplats för skogsägaraktiviteter och utbildningar som arrangeras inom Södra och andra organisationer, men även för att vid behov informera allmänhet, politiker och myndigheter.

Just nu gör vi ytterligare en satsning genom projektet Kraftsamling Tall, där 36 nya viltdemohägn har satts upp. Dessa kommer presenteras och göras tillgängliga senare i år.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare