Vinstdelningen består av:

  • Utdelning på insatskapital: 4 % motsvarande 124 MSEK
  • Utdelning på virkesleveranser (Efterlikvid): 8 % motsvarande 343 MSEK
  • Insatsemission: 10 % motsvarande 135 MSEK

Vad blir det för dig?

Besök Min Skogsgård och e-tjänsten ” Ekonomiska utveckling” för att se vad den föreslagna vinstutdelningen generar just dig som medlem.

E-tjänst - Ekonomisk utveckling (kräver inlogg)

Läs mer om Skogsägare