Södras nyckelpersoner

Södras förtroendevalda är medlemmar som valt att engagera sig och utvecklas tillsammans med sin förening. De företräder medlemmarna, både inom och utom föreningen, och är föreningens ansikte utåt.

Uppgiften som förtroendevald innebär:

  • att arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
  • att arbeta aktivt med näringspolitiska frågor som påverkar skogsägarnas möjligheter att bedriva skogsbruk
  • att stärka och utveckla kontakterna med medlemmarna i föreningen

De hundratals medlemsaktiviteter som skogskvällar, studieresor, familjedagar, utbildningar och seminarier som Södra erbjuder sina medlemmar arrangeras av engagerade förtroendevalda. Det är förtroenderådet i de olika skogsbruksområdena som bjuder in till årsmötet, ägarmöten och andra aktiviteter. Om du vill veta vad som erbjuds i din närhet kan du kika in på aktivitetskalendern.

Vill du också vara med att utveckla både Södra och dig själv? Ta kontakt med den lokala valberedningen, tillsammans skapar vi framtidens Södra.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Ordförande i Södras skogsbruksområden 2016.pdf