Skriv under och skicka tillbaka båda exemplaren inom 10 dagar. Använd bifogat svarskuvert. Vid flera delägare ska samtligast underskrift finnas med, alternativt ska fullmakt finnas.

Södra skriver därefter under och returnerar ett orginal till er.

Har du inte fått kontrakt hemskickade per post kontaktar du din inspektor.