Södras markskoningsgaranti som infördes 2013 omfattar också skogsbilvägarna. I korthet kan garantin beskrivas som att avverkningsobjektet och anslutande skogsbilväg får en gemensam bärighetsklass enligt följande:

1. Bärighet året runt utom vid tjällossning.
2. Bärighet året runt utom vid längre regnperioder och tjällossning.
3. Endast drivning på hårt tjälad mark eller med specialmaskiner.

Bedömningen av bärighetsklass görs för hela vägsträckan från avverkningsobjektet till allmän väg. Det betyder att både enskild väg och samfälld väg ingår i klassningen.

Krav på skogsbilvägar
Bärighet: Virke som ska tranporteras till industrin ska uppfylla vissa krav på standard. Så här säger bestämmelserna angående bärighet; ”Godkänd bilväg inklusive broar och trummor skall minst ha sådan bärighet att den är farbar med tung lastbil med full last året om, utom vid tjällossning eller långa regnperioder. Vägar där bärigheten begränsats till 6/10 ton godkänns ej för virkesleveranser.” Som skogsägare måste du alltså uppfylla dessa krav för att kunna leverera virke till Södra.

Framkomlighet
Tänk på att underhålla vägarna genom att röja buskar och grenar så att lastbilen kommer fram. Vägbredden bör vara ca 3,5 meter och tänk på att lastbilen fordrar hela 4,5 meters höjd som ska vara fri från buskar och grenar.

Vända med lastbil
När vägen tar slut måste lastbil med släp kunna vända eller köra runt på en vändplan. Detaljerade beskrivningar finns och flera olika lösningar är godkända. 

Bygga nytt och förbättra vägstandarden
Långa skotningsavstånd kostar skogsägaren mycket pengar. Ibland kan det vara mer lönsamt att bygga en skogsbilväg istället, vilket ger kortare skotningsavstånd, mindre risk för markskador och en högre klassning av bärighet, vilket ger ett högre virkespris. 

Ofta finns det redan en skogsbilväg men den saknar godkänd vändplan, är för smal vid anslutning till annan väg eller har något annat som gör det omöjligt att klassa vägen som farbar med lastbil och släp. Då kan en mindre förbättring göra att vägklassen höjs och att skogsägaren därmed slipper avdrag på virkespriset.

Glöm inte att alltid anmäla en ny väg eller en standardförbättring av en befintlig väg till virkesmätningsföreningen, VMF.

Mer information om bestämmelser kan man ta del av i VMF.
Direktlänk till broschyr: Krav på skogsbilvägar
Anmälan vägstandard