Södra befinner sig i ett expansivt skede. Vi växer volymmässigt och vårt transportbehov av rundvirke ökar kontinuerligt. Därför söker vi nu rundvirkesåkerier som kan verka inom vårt upptagningsområde i södra Sverige som en samarbetspart på kortsikt.

Vill du veta mer? 

Kontakta:
Roger Virdelo
Tel: 0470-89152
Epost: roger.virdelo@sodra.com

Intresserad?

Gör din intresseanmälan här