Vårt byggträ tillverkas vid sex sågverk i Sverige och ett i Finland.  Södra producerar årligen 2 miljoner kubikmeter sågade trävaror varav 1,4 miljoner vidareförädlas.

Våra sågverk
Sågverk Produktionsvolym Anställda Träslagsfördelning Huvudmarknader Platschef
Hamina 160 000 m3 41 100 % gran Storbritannien Tomi Liikkanen
Mönsterås 340 000  m3 87 25 % furu och 75 % gran Storbritannien och Sverige Börje Stamblock
Värö 585 000  m3 155 15 % furu och 85 % gran Storbritannien, Skandinavien och USA Marcus Åsgärde
Kinda 240 000 m3 92 40 % furu och 60 % gran Sverige Patrik Wass
Unnefors 120 000 m3 40 99 %  furu och 1% lärk Skandinavien, Storbritannien, Nordafrika, Mellanöstern Andreas Cedertamm
Långasjö 360 000 m3 150 100 % gran Nederländerna och Sverige Magnus Algotsson
Orrefors 75 000 m3 27 30 % furu och 70 % gran Storbritannien och Sverige Benny Svensson