Södra har ett stort nätverk av flertalet kvalitativa producenter som hjälper oss att få just din fasad så bra som möjligt. Ingen är bra på allt men tillsammans är vi starka, som uttrycket säger.

En enorm flexibilitet gör att nästan allt går att lösa så länge vi håller oss inom ramarna för vad som är certifierat och godkänt i BBR. De mest förekommande certifikaten finns när det kommer till brandimpregnering och dokumentationen är på plats. Visste du till exempel att den som sätter en produkt på marknaden också måste ha den produkten CE-certifierad? Det innebär att om det är du som tar fram en produkt med hjälp av andra producenter och sedan endera säljer den vidare eller använder den själv så krävs ett CE för produkten – en lag som funnits sedan 2013.  

När du låter Södra ta fram din fasad så skapar du dig själv tid; vi tar nämligen hand om allt. Hyvling, efterbehandling och transport till arbetsplats.

En efterbehandling kan bestå av flertalet moment så som brandimpregnering och målning men kan även röra sig om exaktkapning, snedkapning, borrning, lägenhetspaketering eller annat som ska ske med virket efter att det är hyvlat.

Södra har levererat till flertalet projekt runt om i Norden och nästan inget har varit det andra likt. Med endast ett telefonsamtal kan du vara säker på att bli omhändertagen på bästa sätt och få information om vad som kan och inte kan göras.

Har ni krav på FSC eller PEFC så är det sällan ett problem eftersom alla olika träslag vi köper in är certifierade.

Kom ihåg: ingen förfrågan är för liten. Självklart kostar det mer att ta fram lite än mycket men ofta är det just att det går att ta fram specifik produkt som är det viktiga. Vi prioriterar inte förfrågningar i storleksordning utan alla förfrågningar är lika viktiga. Allt för att du ska få din offert så snabbt och korrekt som möjligt.