Vår enhet är liten, vilket gör oss snabbfotade, flexibla och nära våra kunder. Samtidigt har vi tryggheten och styrkan av att vara en del av en stor och finansiellt stark koncern. Genom vår tillhörighet inom Södra har vi alltid tillgång till bra råvara från den svenska skogen och goda produktionsmöjligheter, vilket gör oss till en pålitlig leverantör. Vi har kunnandet, erfarenheten och utrustningen för att kunna erbjuda bra kvalitet, stor flexibilitet och hög leveranssäkerhet. Vi håller genomgående en hög servicegrad gentemot våra kunder och det vi lovar, det håller vi.

Kontakta oss och berätta om din vision!

Patrik Karlsson, produktionsledare

Södra Wood Torsås snickeri
Telefon 0486 - 419 49
Mobil: 070 670 54 85
E-post:

Visa allt innehåll för ämne:

Specialprojekt