Berättelser och dokumentation om din skogsgårds historia från tidigare ägare

Traktdirektiv

Bilder från mobiltelefon, skogsmaskiner och drönare

Vattenkartan, traktdirektiv

Skogsekonomisk rådgivare

Appen skogsägare, digital skogsbruksplan

Vi blir alltmer uppkopplade med smartphones, läsplattor och datorer. Begreppet ”Internet of things” eller ”sakernas internet” hörs alltmer. Det händer väldigt mycket och utvecklingen går snabbt. Prognoser visar att redan år 2020 kommer 50 miljarder digitala enheter i världen att vara uppkopplade mot varandra.

Automatiseringen och IT-systemutvecklingen i Södras industrier har pågått länge och vi investerar kraftfullt inom IT-utveckling. Såväl massabruk som sågverk med kringtjänster är digitalt anpassade för den fortsatta utvecklingen. Men vi ser inte minst en stark utvecklingskraft i de digitala servicetjänster som erbjuds dig som medlem för att möta nya behov.

Vår vision är att du med hjälp av den digitala tekniken ska förstå din skog bättre – både när du är i skogen och när du inte är i den. Syftet är att förenkla och förbättra för dig som medlem och skogsägare. Och vi är på god väg. Men Södras erbjudande innehåller inte bara nya digitala tjänster och IT-utbildning. Det är i kombination med personliga möten mellan dig som medlem och Södra som den långsiktiga relationen och värdeskapandet för din skogsgård ständigt utvecklas.

Ständig uppdatering

Sara Skullerud som bor i Solna och hon är medlem i Södra.
Sara Skullerud, medlem i Södra, bor i Solna och använder Södras digitala tjänster i sitt skogsbruk.

Redan 2012 var Södra i frontlinjen när vi lanserade skogsägarappen. Sedan dess har antalet användare, tjänster och mängden skogliga data i appen ökat dramatiskt. Från början kunde du bara se fastighetsgränser. Idag kan du följa pågående skogsuppdrag i mobilen och i princip sköta din skog via den gröna skogsbruksplanen direkt i appen.

Det senaste steget i Södras utveckling av det digitala skogsbruket togs i somras när ”vattenkartan” lanserades. Tjänsten gör att både du och entreprenörer genom beräkningar från laserskanning kan få en kartbild som visar var din skogsmark är blöt eller fuktig. Dessutom kan entreprenören via appen redigera traktdirektiven till exempel för kulturlämningar eller överfarter över vattendrag och diken som inte markerats. Din skog blir därigenom ständigt uppdaterad. Det gynnar dina skogliga värden och minskar risken ytterligare för körskador.

Skapa en unik berättelse

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer allt mer information om din skogsfastighet från olika källor – så kallad ”crowd sourcing” – att kunna samlas ihop och bearbetas. På så sätt blir det möjligt att ta fram nya värden kring din fastighet.

Digitala bilder från satelliter och, med dispens från nuvarande lagstiftning, drönare kombinerade med laser-skanning och ortofoton (flygbilder som korrigeras geometriskt, bland annat för kartproduktion) ger djup och bred information om hur din fastighet ser ut idag. Detta kan kombineras med digitalt lagrade berättelser om hur skogsgården sköttes förr av tidigare generationer. Genom att knyta ihop historia och nutid med dina framtida mål skapas en unik berättelse om din skogsgård i realtid.

Den digitala skogen innebär att du vid personliga möten med din skogsekonomiska rådgivare kan diskutera kring viktiga beslut om framtiden och förverkliga dina mål med skogsgården. Södra visar vägen för nästa generations skogsägare.

account_circle

Kontakta oss

Kontakta en av våra inspektorer om du är intresserad av tjänsten. Du hittar rätt inspektor genom att använda vår kartfunktion.