Södra ser till att det arrangeras nyttiga, lokala kurser inom områden som de flesta skogsägare stöter på i sin skogliga verksamhet, bland annat om röjning.

Kurs i skogsskötsel för ökad lönsamhet

Inom Södraskolan arrangeras en kurs i skogsskötsel för ökad lönsamhet där röjning är en av de skogsskötselåtgärder som tas upp: 

Kurs i hantering av röjsåg

I samarbete med Säker Skog arrangerar Södra kurs i hantering av röjsåg:

Mersmak röjning

Mersmak röjning är ett landsomfattande projekt som drivs av Säker Skog tillsammans med Södra, övriga skogsägarföreningar, LRF och Vuxenskolan. Projektet genomförs lokalt i form av ett antal träffar där intresserade skogsägare kan öka sina kunskaper om röjning. Här får du lära dig hur röjningen kan anpassas efter såväl ståndorten som efter olika kulturella, estetiska och biologiska värden. Inte minst hur arbetet kan viltanpassas genom att skapa viltfoder av exempelvis rönn, sälg och asp, så att betesskadorna på övriga skogen minskar.

 

läs mer om mersmak röjning i  södrakontakt: 

Beställ röjning

Vill du prata röjning med oss?