Ofta har många skogsägare ambitionen att själva röja i sin skog. Det som är utmaningen är att få tillräckligt med tid för att röja i rätt tid. Om röjningen skjuts på framtiden blir det ofta både dyrt och ger ett sämre resultat - en försenad eller utebliven röjning gör beståndet svårskött under lång tid.

Röja själv....

Om du har en grön skogsbruksplan finns det i den rekommendationer om när det är mest lämpligt att röja dina ungskogsbestånd. Räkna ihop den totala röjningsarealen som du har och ställ dig frågorna: Hur mycket tid har jag möjlighet att sätta av? Klarar jag detta själv?

...eller köpa röjning?

När du har beslutat dig för att röja och inte kan eller vill utföra åtgärden själv finns det professionella röjare att anlita. En proffsröjare röjer ofta dubbelt så snabbt som en skogsägare som inte röjer så ofta.

Södras röjningstjänst

Södra erbjuder professionella röjningstjänster och du kan välja mellan olika betalningsmodeller, beroende på vad som passar dig bäst. 

  • Löpande timtaxa - den vanligaste modellen. Du har förmodligen ett bestånd som du har beslutat ska röjas och du betalar för det antal timmar som det tar att röja beståndet.
  • Fast belopp - du bestämmer hur stor summa du vill röja för och Södra röjer så mycket som ryms inom det beloppet.
  • Fast pris per hektar - om du har större arealer som behöver röjas kan du välja betalningsmodellen ”Fast pris per hektar”.

Södra anlitar professionella röjningsentreprenörer som utför röjningen utifrån Södras röjningsstandard. Samtliga entreprenörer är PEFC™-certifierad och röjningen planeras och utförs i enlighet med de svenska PEFC™- och FSC®-standarderna för skogsbruk och skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.

 

läs mer om södras röjningstjänst i södrakontakt:

Se film om att köpa röjning:

 

Vad kostar röjningen?

Kostnaden för att röja varierar från några tusen kronor till flera tusen kronor per hektar beroende på hur tätt, grovt och besvärligt beståndet är. Kostnaden ökar snabbt ju tätare ungskogen blir.

Beställ röjning

Vill du prata röjning med oss?