Vad är röjning?

 • Röjning innebär att du tar bort de träd du inte vill ha kvar och sparar de som du vill ska växa vidare i din skog. 
 • Genom röjning ger du de kvarvarande träden bättre förutsättningar att utvecklas och må bra.
 • Röjning genomförs i den unga skogen, vanligtvis när träden är 2-4 meter höga.

Varför ska jag röja?

 • Skapa en skog som bjuder in till trivsam upplevelse och rekreation.
 • Värna befintliga och utveckla framtida natur- och miljövärden i skogen.
 • Vårda investeringen i din plantering.
 • Skapa en lönsam skogsproduktion.

När ska jag röja? 

 • När lövträden i barrbeståndet är lika höga eller högre än barrträden. 
 • När avståndet mellan de översta kvistvarven på träden i barrskogen är kortare än längre ner.
 • När träden står närmare varandra än 1 meter.
 • När gröna delen av trädkronan utgör hälften av tallen och lövträdet eller mindre än 2/3 av granen.   

Varför ska jag anlita Södra? 

 • När du har beslutat dig för att röja och inte kan eller vill utföra åtgärden själv erbjuder Södra professionella röjare.
 • En proffsröjare röjer ofta dubbelt så snabbt som en skogsägare som inte röjer så ofta.
 • Södra erbjuder professionella röjningstjänster och du kan välja mellan olika betalningsmodeller beroende på vad som passar dig bäst: löpande timtaxa, fast belopp och fast pris per hektar.
 • Tjänsten uppfyller certifieringskraven enligt FSC® och PEFC™. 

Vilka betalningsmodeller erbjuder Södra? 

 • Löpande timtaxa: Du har förmodligen ett bestånd som du har beslutat ska röjas och du betalar för det antal timmar som det tar att röja beståndet.
 • Fast belopp: Du bestämmer hur stor summa du vill röja för och Södra röjer så mycket som ryms inom det beloppet.
 • Fast pris per hektar: Om du har större arealer som behöver röjas kan du välja betalningsmodellen fast pris per hektar.

Hur ska jag tänka om jag vill röja själv? 

 • Utgå från din gröna skogsbruksplan – där finns rekommendationer om när det är mest lämpligt att röja
 • Börja i rätt tid och börja röja områden där jobbet är enkelt
 • Låt Södra göra jobbet som kvarstår
 • Tänk på din säkerhet