Vad är röjning?

Röjning är en skogsskötselåtgärd som innebär att du tar bort de träd du inte vill ha kvar och sparar de träd och trädslag du vill ska växa vidare i din skog. Röjningen genomförs i den unga skogen, vanligtvis när träden är 2-4 meter höga.

Genom röjning ger du de kvarvarande träden mer utrymme och ljus samt bättre tillgång på vatten och näringsämnen. Med väl genomförd röjning i rätt tid ger du din skog de bästa förutsättningarna för att utvecklas och må bra.

När är det dags att röja?

Hur vet du när det är dags att röja skogen? Det finns några tecken som du kan hålla utkik efter och som indikerar att det är dags att röja.

Tecken på att det är dags att röja i barrskogen

  • När lövträden i barrbeståndet är lika höga eller högre än barrträden
  • När avståndet mellan de översta kvistvarven på träden i barrskogen är kortare än längre ner
  • När träden står närmare varandra än 1 meter
  • När gröna delen av trädkronan utgör hälften av tallen och lövträdet eller mindre än 2/3 av granen  

Gröna skogsbruksplanen i appen

Om du har en grön skogsbruksplan finns det i den rekommendationer om när det är mest lämpligt att röja dina ungskogsbestånd. Skogsbruksplanen finns också i appen Skogsägare som du laddar ner där appar finns. Med hjälp av appen kan du få en bra överblick över aktuella åtgärder i din skog.

Det går också bra att rådfråga din skogsinspektor om du är osäker på bästa tidpunkten för röjning i din skog.

Så här går röjning till

Det finns väl utvecklade metoder för hur du röjer på bästa sätt beroende på beståndets förutsättningar/beskaffenhet, vilka trädslag du vill gynna och beroende på vilka värden du vill skapa i din framtida skog.  

Teknik och säkerhet

Med rätt utrustning och teknik blir röjningen säkrare, effektivare och roligare. Rätt kläder är ett lagkrav. Röjsågen ska ha vissa funktioner och var i gott skick. För säkerheten och röjningsresultatet spelar en sågklinga i gott skick stor roll.

För rätt ergonomi och arbetsteknik är det viktig hur du använder selen som sågen är fäst i. För bästa resultat i röjningen finns det också några råd om hur du ska jobba med klingan.

Röjsågar

Det finns två typer av röjsågar, den traditionella röjsågen och kedjeröjsågen. Den traditionella röjsågen med klinga kommer bäst till sin rätt vid röjning i stamrika, klena röjningar medan grövre röjstammar är enklare att kapa med kedjeröjsågen.

Titta på film om kedjeröjsågen:

Röj på säkert sätt

De flesta skogsägare tycker det är roligt att jobba i sin egen skog. Men man ska inte glömma att det finns risker, även vid röjning. Med rätt utrustning minskar du risken för skador när du röjer. Även rätt röjningsteknik är viktig för säkerheten i röjningsskogen. 

Södra erbjuder kurser i hur du hanterar röjsågen på ett säkert sätt:

Läs mer om säkerhet vid röjning i Södrakontakt:

Beställ röjning

Vill du prata röjning med oss?