Så här fungerar Södramodellen

Här kan du se en film om hur Södramodellen fungerar:

Syftet med modellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra. Vinstdelningen ger medlemmarna avkastning både på det virke man levererat det senaste året och det insatskapital man bidrar med. På så sätt fortsätter värdet på det virke som medlemmen säljer till Södra att växa år efter år, långt efter att virkeslikviden har betalats ut.

Vinstdelning på tre sätt

  1. Utdelning genom ränta på sitt insatskapital
  2. Vinstdelning baserat på värdet av sina virkesleveranser till Södra det senaste året
  3. Insatsemission baserad på sitt inbetalda insatskapital

Södras modell för utdelning premierar den som levererar allt sitt virke till Södra och fullt ut deltar i föreningens samverkan. Förutom betalningen för virket får medlemmarna del av vinsten som skapas i Södras industri.

Hur stor del varje medlem får baseras på det individuella insatskapitalet och virkesleveranserna under året. Styrelsens ambition är att vinstdelningen ska uppnå till minst 50 procent av resultatet mätt över en konjunkturcykel. Den andra delen av vinsten återinvesteras i Södras industrier för att säkra den långsiktiga konkurrenskraften och avsättningen för medlemmarnas råvara.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare

Kontakta medlemsservice

Är du intresserad av att bli medlem eller har du några andra frågor till oss på medlemsservice?