phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Skogsbilvägar Inventering av skogsbilvägar

Nu kartläggs alla skogsbilvägar i Götaland

skogsbilväg, grusväg, granskog, man med gul jacka, håller i läsplatta
Sedan våren 2019 pågår en kartläggning av alla skogsbilvägar i Götaland – ett arbete som kommer att pågå fram till 2023. Syftet är att uppdatera och förbättra informationen om skogsbilvägarnas standard.

Alla skogsbilvägar finns registrerade i Trafikverkets nationella vägdatabas. Härifrån tar bland andra Södra information för att planera virkestransporterna från medlemmarnas skogar till industrin. 

Dyrt med bristfällig information 

Senast skogsbilvägarna i Götaland inventerades var under 1990-talet. Det betyder att informationen om dem nu är inaktuell. Enligt en studie som genomförts av Skogforsk kostar denna bristfälliga information skogsbruket i Götaland 25 miljoner kronor varje år. Det motsvarar en krona per kubikmeter. 

- Vi behöver korrekt väginformation för att kunna planera och styra avverkning och transport på ett effektivt sätt. En mer variationsrik fordonsflotta kommer dessutom att framåt ställa allt högre krav på rätt information om skogsbilvägarna, säger Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra. 

Inventering leds av Biometria 

På initiativ av flera av skogsbranschens ledande aktörer, däribland Södra, pågår nu en omfattande inventering av skogsbilvägnätet i Götaland under ledning av Biometeria, före detta VMF Syd. 

Enligt Joel Persson råder det en stor samsyn när det gäller behovet av en branschgemensam inventering och vägklassning. 

- Vi ser flera nyttoeffekter av detta samarbete. Det handlar främst om tillgång på bättre väginformation som ger förutsättningar för bättre vägval, att undvika bomkörningar och på ett bättre sätt kunna undvika sönderkörningar av vägar. Tillgången på korrekt väginformation kommer ge oss ökade möjligheter att hämta skogsägarnas virke på ett kostnadseffektivt sätt. Det handlar också om att skapa en bra arbetsmiljö för de chaufförer som ska använda vägarna, säger han. 

Det här kan du göra för att underlätta klassningsarbetet 

  • Håll utkik efter information om när ditt område kommer att inventeras. Håll dina skogsbilvägar tillgängliga under den tiden, till exempel olåst vägbom. 
  • Se gärna redan nu över dina skogsbilvägar. Behövs några åtgärder för att upprätthålla klassning? Kontrollera frihöjden över vägbana, om det är fritt från buskar och fasta hinder i vägkanten, kurvornas bredd samt vändplanens storlek. 
  • Innan du anmäler omklassning av din väg – kontrollera noga så att din väg uppfyller alla de krav som krävs för en högre klass. 
  • Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta din skogsinspektor. 

Rätt väginformation ger bättre förutsättningar för

  • skogsägare att göra en bra virkesaffär 
  • Södra att planera avverkningar och transporter på ett effektivt sätt 
  • åkerier att göra ett effektivt och bra transportarbete 
  • säkrare virkesförsörjning till industrin 
  • underhåll och förbättringar av skogsbilvägarna 

skogskunskap.se

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.