phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Skogsbilvägar

Din skogsbilväg är viktig

En bra skogsbilväg gör det enklare för dig att bruka din skog. Den gör att du får bättre tillgänglighet till din skog, både vid tillsyn och när du ska utföra olika skogliga åtgärder. En bra skogsbilväg kan också göra skillnad i hur stor ersättning du får när du ska sälja ditt virke.
Timmerbil i vinterlandskap Ullaredsbilen nr 8965013 och Karl-Erik Jonsson

 

Vägunderhållet extra viktigt på vintern

Maskiner, personal och virkesbilar måste kunna ta sig till och från avverkningstrakter och avläggsplatser även under vintern. Halka, snö och tjällossning kan ställa till det för de som ska använda vägen, och därför är underhållet kanske extra viktigt nu.

Läs mer

Planera och rusta för vinterväglag

Vi vet sällan hur vädret kommer att bli under vinterhalvåret och det kan variera från dag till dag. Men vissa åtgärder kan du förutse och även förebygga.

Läs mer

Omklassning av skogsbilväg. Fredrik Svensson, väginventerare Biometria. ”Solfjädern” i Fredrik Svensson platta är ett hjälpmedel för kurvradie och breddökning.

 

Omkring 75 procent av skogsbilvägarna nu klassade

Under perioden 2019 till 2023 pågår ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Arbetet som sköts av Biometria löper på enligt plan och i november 2022 var omkring 75 procent av alla skogsbilvägar klassade.

Läs mer

Webbutbildning om skogsbilvägar

Vad är en skogsbilväg? Hur går klassningen av en skogsbilväg till? Hur kan jag själv mäta min väg? Dessa och många fler frågor får du svar på i Södras webbutbildning Skogsbilvägar som består av ett antal filmer.

Här hittar du utbildningsfilmerna

 

Bra skogsbilvägar underlättar ditt skogsbrukande

I Götaland finns det över 24 tusen mil väg. 10 000 mil av dessa är skogsbilvägar. En skogsbilväg är en enskild väg och du som skogsägare ansvarar för byggande och drift av skogsbilvägarna på din fastighet.

Skogsbilvägen är främst avsedd för skogsbrukets behov. Skogsbilvägen ska underlätta för dig i ditt skogsbrukande. Den ska göra det enkelt för dig att både utföra tillsyn och skötsel av dina olika skogsbestånd. Och när du ska sälja ditt virke ska skogsbilvägen fungera för virkestransport med lastbil. 

Men en skogsbilväg fyller ofta även andra syften, exempelvis för åtkomst vid jakt och friluftsliv.  

Därför är det bra att du ställer dig frågan: ”Vad har jag för syfte med just min skogsbilväg?" Och sen se till att du utformar vägen så att den fyller alla dina syften.  

Påverkar din ekonomi

Hur din skogsbilväg är utformad och underhålls påverkar din ekonomi. Genom att se till din väg klarar kraven för släp kan du undvika avdrag för omlastning. Om du ser till att din skogsmark och skogsbilväg är tillgänglig för avverkning och transport större delen av året har du möjlighet att få premie på ditt virke. Genom att utforma din skogsbilväg på ett klokt sätt kan du också påverka den löpande underhållskostnaden över tid. 

Inventering av alla skogsbilvägar pågår 

Under perioden 2019 till 2023 pågår ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Detta kommer att ge både dig som skogsägare och skogsbruket som helhet tillgång till bättre väginformation. 

Resultatet i appen Min skogsgård 

Resultatet av vägklassningen hittar du enklast i Södras app Min skogsgård. Här ser du vad vägens olika delar har för tillgänglighet och framkomlighet. Du kan enkelt läsa ut vilken vägstandard en viss sträcka har och du kan också identifiera vilka eventuella åtgärder som behöver göras för att höja vägens standard.  

Appen Min skogsgård laddar du ner från App store eller Google play. För att kunna logga in i appen behöver du vara medlem i Södra. 

Följ inventeringen här

Vill du följa Biometrias inventering av skogsbilvägarna? I deras kartfunktion kan du se vilka områden som är aktuella för inventering kommande månad och klassningsresultatet för de vägar som redan är inventerade. 

Till Biometrias karttjänst

Bra att veta om skogsbilvägar

  • Skogsbilvägen är en enskild väg som är till för skogsbrukets behov  
  • Vid virkestransport har du som skogsägare ansvar för hela vägsträckan fram till allmän väg 
  • En bra skogsbilväg gör det enklare för dig att bruka din skog och kan öka din virkesintäkt

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.