Laddar...

Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Wood

Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Grön skogsbruksplan Skaffa skogsbruksplan

Skaffa Södras gröna skogsbruksplan – steg för steg

läsplatta, två personer i bakgrunden
Hur går det till att skaffa Södras gröna skogsbruksplan? Här kan du följa affären steg för steg och du får även få lite tips på vad du bör tänka på innan du skaffar planen.

Ditt mål styr utformningen 

Vi vill så gott som möjligt ta fram en skogsbruksplan som stämmer in på hur du vill sköta din skog. Som standard tas Södras gröna skogsbruksplaner fram enligt våra skötselrekommendationer. Men du kan ha önskemål som frångår detta. Ju mer vi får veta om ditt mål desto bättre anpassad blir skogsbruksplanen till dig.   

Mål enligt Södras skötselrekommendationer:  

 • Du strävar efter hög ekonomisk lönsamhet i ditt skogsbruk vilket gör att du: 
 • Inte binder kapital med låg/ingen förräntning 
 • Vill ta relativt små risker 
 • Inte prioriterar andra värden så högt att de påverkar lönsamheten negativt 
 • Strävar efter ett skogsbruk som uppfyller miljö- och produktionskrav enligt skogscertifieringarna.  

Undantag från Södras skötselrekommendationer kan handla om att

Exempel 1 

Du önskar ett högt kassaflöde och vill därför föryngringsavverka förhållandevis mycket under de närmsta 10 åren. 

Exempel 2 

Du prioriterar andra värden högre än den ekonomiska lönsamheten, så som att du: 

 • Vill bygga virkesförråd och binda kapital i skogen 
 • Vill behålla avverkningsmogen skog med låg skaderisk en extra tid 
 • Vill bibehålla en viss andel äldre tallbestånd 
 • Vill utöka andelen naturvårdsavsättningar eller områden undantagna från ekonomiskt skogsbruk 
 • Inte vill föryngringsavverka särskilda områden 

Vad behöver planläggaren tänka på? 

 • Är det något särskilt du vill att Södras planläggaren ska tänka på innan du skaffar planen? 
 • Om du har tillgång till en gammal skogsbruksplan för fastigheten, finns det förändringar du önskar till den nya? 
 • Saknas till exempel markering för kultur- eller naturvärden som du vet om? 
 • Vill du lägga ihop vissa områden till samma skötsel för att få ett mer rationellt skogsbruk? 
 • Finns det områden du skulle vilja byta framtida trädslag på? 
 • Utför du arbeten i skogen själv, och i så fall vilka och i vilken utsträckning? Det kan påverka hur planläggaren ska dela in skogsområden och hur ofta åtgärder föreslås.  

Affären steg för steg 

KONTAKTA DIN INSPEKTOR

När du vill beställa en ny skogsbruksplan är första steget en kontakt med din inspektor. Planen är giltig som grund för certifiering av FSC och PEFC i 10 år, beställ därför gärna din nya plan när din nuvarande är 9 år. Det kan vara bra att redan nu fundera kring hur du vill att din skogs ska skötas framöver.  

Kontaktuppgifter till skogsinspektorerna

VID KONTRAKTERING

Du och din inspektor skriver kontrakt på att Södra ska upprätta en skogsbruksplan för din fastighet. Du väljer om du vill ha planen levererad i en mapp eller om du vill beställa till en pärm med extra kartor.

Prislista grön skogsbruksplan

EN HANDLINGSPLAN FÖR DIN SKOG

Vi vill ta fram en skogsbruksplan åt dig som så bra som möjligt stämmer in på hur du vill sköta din skog. Det kan vara bra att fundera igenom punkterna i stycket "Bra att fundera på inför ny grön skogsbruksplan" innan du blir kontaktad av den som ska upprätta din skogsbruksplan, en planläggare. 

KONTAKT AV PLANLÄGGARE

Du blir kontaktad av den genom Södra kvalitetssäkrade planläggare som ska skapa din skogsbruksplan. Ni diskuterar om ditt mål stämmer överens med Södras standard eller om du har andra önskemål samt uppdragets upplägg. 

INVÄNTA UTKAST

Planläggaren sammanställer befintligt underlag vilket kan finnas i en äldre skogsbruksplan och inventeringar från olika myndigheter. Därefter inventerar planläggaren i fält. När planläggaren är klar med sitt utkast blir du kontaktad för att granska det.

GRANSKA UTKAST

Du mottar utkastet i ett mail eller via post men har även tillgång till avdelningsinformationen i appen Skogsägare och den fullständiga planen på webben i Skogsägarplan webb. Varför inte ta en rundtur i skogen med mobilen i handen och se vad planläggaren föreslagit i de områden du besöker? Tips på vad du kan tänka på när du granskar finns i listan nedan. 

Tips för att granska utkastet av din nya skogsbruksplan

Du får utkastet via mail eller post men har även tillgång till avdelningsinformationen i appen Skogsägare och den fullständiga planen på webben i Skogsägarplan webb.

Målet med ditt skogsbruk
 • Känner du igen ditt mål med skogsbruket i fastighetskommentaren?
 • Står dina eventuella önskade undantag från Södras skötselrekommendationer med?
 • Gå igenom de planerade åtgärderna i åtgärdsöversikten och se så att de stämmer överens med hur du vill sköta skogen. Åtgärderna är föreslagna olika år eller tidsintervaller för när de bör utföras.
 • Sätt dig in i de rödmarkerade naturvårdsområdena i kartan. Har du något du vill diskutera angående dessa, ta upp det med planläggaren. 
 • Är alla kultur- och naturvärden som du vet om markerade i kartan?

 

Finns det något särskilt du vill diskutera angående:
 • Indelningen av avdelningar?
 • Fastighetsgränser?
 • Trädslagsval?
 • Bestånd som planeras vara eller bli lövdominerade i framtiden?
 • Namn på områden i kartan?

OBS! Har du en tidigare skogsbruksplan i Södras system och granskar avdelningsinformationen i Appen skogsägare? Då har gränserna och klassningen för de röda NO- och NS-områdena ännu inte uppdaterats från den förra planen. Se utkastet du mottagit från planläggaren för att förvissa dig om områdenas placering och utbredning i den nya skogsbruksplanen. 

GODKÄNNA UTKAST

Normalt sett har du två veckor på dig att lämna dina eventuella synpunkter. Har du inga synpunkter kan du godkänna direkt via mail eller telefon

MOTTA FÄRDIG PLAN OCH FÅ GENOMGÅNG

Din inspektor kontaktar dig när din skogsbruksplan är färdig och bokar in en genomgång av planen med dig. Vill du certifiera ditt skogsbruk görs detta nu också.

AJOURHÅLLA PLANEN

De åtgärder Södra har utfört på medlemmars fastighet dokumenteras i webbtjänsten Skogsägarplan Webb och visas i appen Skogsägare inom några månader efter utförd åtgärd. Har andra eller du själv utfört åtgärder på din fastighet kan du själv dokumentera dessa i Skogsägarplan Webb eller på nedanstående blanketter. Alternativt kan du använda tjänsten Uppdatering då Södra även skriver fram tillväxten. 

Läs mer om tjänsten uppdatering i prislistan

Så här uppdaterar du skogsbruksplanen på webben

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Läs mer

Kontakta mig!

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.