Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Utveckla ditt skogsbruk Ägarskifte och skogsekonomi

Planera för ägarskifte i tid

Planera för ägarskifte och generationsskifte
Kanske har du börjat fundera på om det är dags att lämna över gården till nästa generation? Det är ett stort beslut som innebär både känslomässiga och ekonomiska frågor. Vem ska ta över? Behöver någon i familjen kompenseras? Får jag pengar över så det räcker till ett gott liv? Hur påverkas skatten? Frågorna är många – vi hjälper dig och din familj hela vägen från planering till färdiga överlåtelseavtal.

Södras ekonomiska rådgivare jobbar tillsammans med din skogsinspektor och vi utgår från gårdens skogsbruksplan. Det innebär att du kan få hjälp med hela processen – från skogliga till ekonomiska och juridiska frågor. 

Generationsskiftet börjar med ett samtal

Första steget i generationsskiftet är ett inledande samtal där vi tillsammans pratar igenom förutsättningarna för generationsskiftet. Det första samtalet är kostnadsfritt.  

När gården byter ägare är det också viktigt att tidigt involvera resten av familjen och diskutera de alternativ som finns. Vi finns med hela vägen som bollplank och oberoende rådgivare. 

I tjänsten ägarskifte ingår:

 • Inledande samtal där vi pratar igenom hela processen kring ägarskiftet.
 • Rådgivningssamtal efter behov med både skogsekonom och skogsinspektor:
  • Skoglig rådgivning med åtgärdsförslag som utgår från skogsbruksplanen.
  • Ekonomisk rådgivning efter fastighetsvärdering och kassaflödesanalys.
  • Juridisk rådgivning kring val av överlåtelseform och upprättande av avtal.
 • Upprättande av alla juridiska avtal och genomgång av dessa med alla berörda. 

En fastighetsvärdering är grunden för många viktiga beslut

Innan du genomför ett ägarskifte eller andra stora förändringar på skogsgården är det viktigt att göra en välgrundad fastighetsvärdering för att kunna fatta rätt beslut.  

Södras fastighetsvärdering baseras på skogsbruksplanen och omfattar en total marknadsvärdering av din fastighets alla delar – skogsmark, jordbruksmark, byggnader med mera.

I tjänsten fastighetsvärdering ingår:

 • Inledande samtal med en skogsekonomisk rådgivare där ni kommer fram till värderingens syfte och omfattning.
 • Besiktning av fastigheten på plats.
 • Bedömning och värdering av skogsmark, jordbruksmark, byggnader och övrigt av värde på fastigheten. Till grund för värderingen ligger i första hand avkastningsvärde och prisstatistik.
 • Genomgång av resultatet där du också får en mapp med beskrivning av fastigheten, bedömt marknadsvärde och alla dokument du behöver. 
Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
  6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland

Kassaflödesanalysen ger trygghet för kommande investeringar

En kassaflödesanalys innehåller en bedömning av skogsgårdens årliga intäkter och kostnader, inklusive skatter. Med analysen har du en bra grund för större investeringar och ett bra verktyg för långsiktig budget och planering. 

Kassaflödesanalysen baseras på din skogsbruksplan och i den tar vi fram ett huvudalternativ utifrån vilka mål du har, fastighetens avverkningspotential, andelen egen finansiering, lån, sidoinkomster, egen arbetsinsats etc. 

I tjänsten kassaflöde ingår:

 • Inledande samtal med skogsekonomisk rådgivare där vi tillsammans diskuterar kassaflödesanalysens innehåll och hämtar in grundläggande uppgifter.  
 • Vi arbetar fram kassaflödesanalysen 
 • Genomgång av resultatet där du får en översiktlig bild av kostnader, intäkter, lånens utveckling och skatteutfall över en tioårsperiod. 

Södras ägarskifte: 

Du får en komplett plan för ägarskiftet med: 

 • Ekonomisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Skoglig rådgivning
 • Alla juridiska handlingar

Komplettera med:

 • Fastighetsvärdering
 • Kassaflödesanalys

Läs mer på skogskunskap.se:

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Kontakta mig om ägarskifte och skogsekonomi

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.