Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Viltpolicy och mål

Viltpolicy och mål

Viltpolicy och mål
Södras policy i viltfrågor beslutas av föreningsstyrelsen. Policyn innehåller vägledning och inriktning för Södras arbete i viltfrågorna, samt målformuleringar som är gemensamma för LRF, övriga skogsägareföreningar och de stora skogsbolagen.

Södra står bakom svenskt skogsbruks mål

Södras gällande policy i viltfrågor - Skog och vilt - antogs av föreningsstyrelsen 2014. Av policyn framgår bland annat att:

 • Södra står bakom svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt.
 • Den enskilde skogsägaren ansvarar för viltförvaltningen på sin fastighet.
 • Ägande och brukande av skogen är vägledande för Södras ställningstaganden i frågor som rör skog och vilt.
 • Viltskador på växande skog ska minimeras och begränsas, i första hand genom jakt.
 • Betestrycket får aldrig vara så stort att det styr valet av barrträdslag vid föryngring.
 • I en adaptiv förvaltning beaktas den samlade effekten av bete från allt klövvilt som älg, kronhjort, dovhjort och rådjur.
 • Hägn och viltavskräckningsmedel accepteras inte som generella åtgärder för att klara föryngringar med barrträd.
 • Södra tar aktiv del på alla nivåer i den svenska viltförvaltningen, arbetar för frivillig samverkan i olika former och utbildar medlemmar och markägarrepresentanter.
 • Ökad lövinblandning eftersträvas, vilket bidrar till biologisk mångfald och mer allsidig fodertillgång.
 • Särskilt begärliga trädslag som rönn, asp, sälg, ek och tall sparas regelmässigt vid skogsskötsel.
 • Skadeinventeringar (Äbin) ska genomföras regelbundet och vid omfattande viltskador ska möjligheten till skyddsjakt användas.

Mer information hittar du i broschyren Skog och vilt.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Läs mer

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.